Strona główna

DRODZY PARAFIANIE 2017-02-26

Stajemy przed dwiema tajemnicami: tajemnicą ludzkiego cierpienia i tajemnicą Bożego miłosierdzia. Na pierwszy rzut oka te dwie tajemnice wydają się sobie przeciwstawiać.

Kiedy jednak staramy się je zgłębić w świetle wiary, widzimy, że istnieje pomiędzy nimi harmonia, dzięki tajemnicy krzyża Chrystusa.

Za chwilę rozpoczniemy okres Wielkiego Postu, który będziemy przeżywać wraz z całym Kościołem.

Tylko bowiem w perspektywie Jezusowego krzyża cierpienie ma sens. Wpatrując się w mękę Zbawiciela można zaczerpnąć sił do dalszego pielgrzymowania ku niebu własną drogą krzyżowa.

Krzyż jest niezwykłym narzędziem Bożej miłości– miłości, jaką Bóg ma ku nam (por. 1J 4,9).

         Życzmy sobie wzajemnie, abyśmy przeżywali okres Wielkiego Postu w bliskiej relacji z Chrystusem, przez rozważanie Jego męki i śmierci.

Prośmy Syna Bożego o głęboką wiarę w uzdrawiającą nasze dusze i ciała moc Jego Zmartwychwstania.


          


Panie Jezu, spraw, aby Twój obraz cierpiącego

i ociekającego krwią wyrył się w naszych duszach;

spraw, aby Twoje dzieje tragiczne i niepokojące,

poruszyły nas i przypomniały nam o tych uczuciach grozy

 i współczucia, jakie męka krzyżowa,

jedna z najokrutniejszych i najhaniebniejszych,

                wzbudza w patrzących na nią wiernych