8/23

Kamil Marczyk z parafii w Urbanowicach

i

Natalia Stanclik z parafii w Rajsku

 

9/23

Artur Płonka z parafii w Rajsku

i

Aleksandra Guzdek z parafii Narodzenia N M P w Inwałdzie

 

 

Jeśli ktoś wie o jakichkolwiek przeszkodach do zawarcia tego małżeństwa zobowiązany jest zawiadomić o tym Urząd Parafialny parafii narzeczonych.