17/2021

Jakub Gretka z par. M B Królowej Polski

i

Nicole Salbert z par. Przenajświętszej Trójcy w Rajsku

 

 

Jeśli ktoś wie o jakichkolwiek przeszkodach do zawarcia tego małżeństwa zobowiązany jest zawiadomić o tym Urząd Parafialny parafii narzeczonych.