LSOOfiara krzyża jest źródłem ekonomii sakramentalnej Kościoła. Na wizerunku Maryja, symbol Kościoła, lewą ręką zbiera krew i wodę wypływające z przebitego boku Jezusa - symbole sakramentów Kościoła:
"Lecz gdy podeszli do Jezusa i zobaczyli, że już umarł, nie łamali Mu goleni, tylko jeden z żołnierzy włócznią przebił Mu bok i natychmiast wypłynęła krew i woda"
(J 19,33-34).


 

Święty Augustyn komentuje:

"Nasz Pan Jezus, który w cierpieniu ofiarował nam to, co w narodzeniu od nas przejął, stawszy się na wieki Najwyższym Kapłanem, postanowił, że będzie składana ofiara, którą widzicie, to znaczy Jego ciało i Jego krew. Z Jego ciała bowiem przeszytego włócznią wypłynęły krew i woda, którymi zgładził nasze grzechy. Przypominając tę łaskę - przyczyniając się dla waszego dobra (które to Bóg przecież czyni w was) - z lękiem i drżeniem zbliżcie się, aby zaczerpnąć z tego ołtarza. Rozpoznajcie w chlebie to samo Ciało, które zawisło na krzyżu, a w kielichu tę samą Krew, która wypłynęła z Jego boku. Także starożytne ofiary ludu Bożego, w ich ogromnej różnorodności, zapowiadały tę jedyną Ofiarę, która miała przyjść. Chrystus jest jednocześnie owcą, ze względu na niewinność Jego czystej duszy, i kozłem ofiarnym, z powodu ciała przypominającego grzeszne ciało. Wszystkie inne rzeczy, które na wiele różnorakich sposobów były zapowiedziane w ofiarach Starego Przymierza, odnoszą się tylko do tej Ofiary, objawionej w Nowym Testamencie.
Bierzcie więc i jedzcie ciało Chrystusa, teraz gdy także i wy staliście się członkami Chrystusa w Jego ciele; bierzcie i pijcie krew Chrystusa. Aby się nie rozdzielić, spożywajcie to, co was jednoczy; aby nie uważać się za nic nie znaczących, pijcie to, co jest ceną waszego wykupu. Tak jak to, co spożywacie i pijecie, przemienia się w was - także i wy przemieniacie się w ciało Chrystusa, jeśli żyjecie w posłuszeństwie i pobożności. On bowiem, w bliskości swojej męki, gdy spożywał Paschę ze swoimi uczniami, wziął chleb i błogosławił go mówiąc: To jest Ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie pobłogosławiwszy kielich, podał go, mówiąc: To jest moja Krew Przymierza, która za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To wszystko wy już słyszeliście czy też czytaliście w Ewangelii, ale nie wiedzieliście, że ta Eucharystia to sam Syn Boży; teraz więc z czystym sercem, z sumieniem bez zmazy i ciałem obmytym wodą czystą, zbliżcie się do Niego, a opromieni was radością i oblicza wasze nie zapłoną wstydem" (Mowa 228 B).


 

KATECHIZM KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO O LITURGII:

Co to jest liturgia?
Liturgia jest celebrowaniem misterium Chrystusa, w szczególności Jego Misterium Paschalnego. Uważa się ją za wypełnianie kapłańskiej funkcji Jezusa Chrystusa. W niej przez znaki dostrzegalne wyraża i dokonuje się uświęcenie człowieka, a Mistyczne Ciało Jezusa Chrystusa, to jest Głowa ze swymi członkami, sprawuje pełny kult publiczny należny Bogu.
Jakie miejsce zajmuje liturgia w życiu Kościoła?
Liturgia, która jest czynnością świętą w najwyższym stopniu, stanowi szczyt, do którego zmierza działalność Kościoła, i zarazem jest źródłem, z którego wypływa cała jego moc. Przez liturgię Chrystus kontynuuje w swoim Kościele, z Kościołem i przez Kościół dzieło naszego odkupienia.
Na czym polega ekonomia sakramentalna?
Ekonomia sakramentalna polega na udzielaniu owoców odkupienia Chrystusa w celebracji liturgii sakramentalnej Kościoła, zwłaszcza Eucharystii.

 Plan służenia i czas zbiórek umieszczony jest w gablotce ministranckiej.