SCHOLA PARAFIALNA swoim śpiewem chwali Boga.

Szczególnie radosny jest śpiew w wykonaniu dzieci, pełen radości i uwielbienia Pana Boga. Śpiew scholi ożywia i uświetnia parafialne uroczystości w naszym kościele. Święty Augustyn mówi: "Kto kocha ten śpiewa" i jest prawdą, że kto śpiewa modli się podwójnie. Swoim śpiewem modlimy się i Eucharystia przez "śpiew jest znakiem radości serca" (por. Dz 2,46).

Schola otwarta jest dla osób, które chciałyby się do niej przyłączyć.
W każdą sobotę o godz. 9.30 w salce katechetycznej na zapleczu kościoła odbywają się spotkania parafialnej scholi.