Od września 2016, zostały wykonane następujące prace:

- w pierwszej kolejności została wykonana naprawa głównego przewody kominowego, ponieważ po oględzinach rzeczoznawcy stwierdzono brak lica cegieł, szczeliny między fugami, na znacznej długości komina stwierdzono pęknięcia, które powodowały nieszczelności komina. Groziło to zadymieniem i zaczadzeniem osób przebywających w budynku. Naprawa w formie szlamowania komina kosztowała 3750 zł.

- bardzo pilną sprawą była naprawa dachu, ponieważ woda deszczowa wlewała się przez powstałe szczeliny i ubytki w poszyciu dachu do wnętrza kościoła. Wezwany do stwierdzenia stanu faktycznego fachowiec stwierdził: duże pęknięcia w blasze, brak opasek dylatacyjnych, błędy wykonawcze samego poszycia. Wszystkie te uszkodzenia zostały naprawione a koszt tej naprawy wynosił 5300zł. Trzeba dodać, że naprawa ta ma charakter doraźny to znaczy, jeśli nie nastąpią kolejne pęknięcia i uszkodzenia wystarczy ona na 2-3 lat. Należ się jednak niestety liczyć w przyszłości z koniecznością wymiany całego poszycia dachu.

- kolejną pilną sprawą była naprawa instalacji gazowej. Ulatniał się bowiem z niej gaz i groziło to niebezpieczeństwem wybuchu. Wezwane zostało pogotowie gazowe, które zażegnało niebezpieczeństwu.

- przy tej okazji został wymieniony system grzewczy wody. Zamontowany został bojler przepływowo- gazowy i wymieniona została częściowo instalacja ogrzewania. Koszt zbiornika, wykonanie naprawy i wymiana instalacji zamknęła się kosztem 11500zl.

- podczas próby uruchomienia ogrzewania okazało się, że piec centralnego ogrzewania wymaga natychmiastowej wymiany. Jak się bowiem okazało, w jego ścianie pojawiła się dziura wielkości niemal ludzkiej głowy. Piec miał już, według osób, które mnie poinformowały, 16 lat i był już bardzo wysłużony. Koszt tej inwestycji z osprzętem i montażem wyniósł 15966 zł.

- ponieważ stwierdziłem, że po deszczu zalewana jest ciągle droga procesyjna wokół kościoła, szczególnie przy wejściu głównym do budynku przy kościele i woda stoi jeszcze długo po deszczu, poprosiłem Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji- wydział dystrybucji o sprawdzenie przyczyn takiego stanu rzeczy. Mistrz do spraw sieci kanalizacyjnej stwierdził, że wody opadowe z dachu kościoła oraz z powierzchni drogi dojazdowej i chodników odprowadzane są do wewnętrznej sieci kanalizacji deszczowej. odbiornikiem wód opadowych jest system studni chłonnych (odprowadzających wodę do gruntu) rozmieszczonych na terenie posesji. Po latach eksploatacji studnie są zamulone, przewody kanalizacyjne i osadniki zanieczyszczone, co powoduje ograniczenie odbioru podczas opadów. Niestety, dopiero na wiosnę konieczne będzie dokonanie wszystkich prac z udrożnieniem instalacji.

- poza tym została zakupiona radiofonizacja bezprzewodowa, która służyć ma nagłośnieniu podczas uroczystości zewnętrznych ( 1.01. Cmentarz), Boże Ciało czy Procesja Różańcowa oraz tym podobne. Cena tego zestawu to 4854 zł.

- zakupione zostały również 2 klęczniki, które służą podczas ślubów i adoracji, a także tron pod monstrancję i oświetlenie tabernakulum. Wymienione zostały również żarówki w całym kościele na ledowe. Świecą jaśniej i są o wiele oszczędniejsze.

- naszą ostatnią w tym roku inwestycją są nowe, elektroniczne, profesjonalne organy kościelne amerykańskiej firmy Alan. Dzięki nim teraz pięknie brzmi muzyka w naszej świątyni.

 

W 2017 roku zostały poczynione następujące inwestycje:

  1. W dbałości o piękno naszej świątyni zostały zakupione:

- nowe sedilia do prezbiterium

- krzyż i świeczniki mosiężne

- nowy świecznik pod paschał i sama świeca paschalna

- figury do szopki

2. Do zakrystii w dolnym kościele i do salki ministrantów zostały zrobione szafy

3. W części mieszkalnej zostały wykonane nowe schody, ponieważ poprzednie były już na tyle zniszczone, że zagrażały bezpieczeństwu

4. Została wykonana nowa, bardziej przejrzysta strona internetowa

5. Ponieważ w dolnym kościele odprawiane są prawie przez pół roku Msze św. i nabożeństwa, należało tam wykonać system multimedialny umożliwiający pełniejsze uczestnictwo wiernych.

Zostało też zmodernizowane nagłośnienie: zakupiony został wzmacniacz oraz mikrofony.

 

W 2018 roku zostały dokonane następujące zakupy:

- wykładzina wyścielająca ławki w całym kościele– 5300 zł

- szafa pancerna do kancelarii – 1543 zł

- mikrofony bezprzewodowe – 1900 zł

Inwestycje i remonty:

- materiały budowlane potrzebne do zamurowania

i obróbki estetycznej okien w górnym i dolnym kościele,

materiały na remont zadaszenia nad głównym

wejściem do kościoła oraz wykonanie tych prac – 42700

- drzwi specjalistyczne do nowego wejścia do kościoła -

5780 zł

- okna do dolnej kaplicy – 10800 zł

Wszystkie te inwestycje zostały zrealizowane dzięki ofiarności parafian i sponsorów. Za wszelką pomoc składam serdeczne Bóg zapłać.

 

W 2019 roku zakupy i inwestycje kształtowały sie w nastepujący sposób:

1. Zakupy:

- paramenty liturgiczne (wino, komunikanty, szaty liturgiczne, obraz do prezbiterium, kadzidło, węgielki itp) – 4900 zł

- dywany na uroczystości ślubne- 1700 zł

- wykładzina na ławki do dolnej kaplicy i nowe

wycieraczki do kościoła i na zewnątrz- 1500 zł

- autobus na rekolekcje dla dzieci – 1300 zł

2. Inwestycje i remonty (zaplanowane i bieżące)

- budowa platformy dla niepełnosprawnych, osób starszych i rodzin z małymi dziećmi. ( Jesteśmy ciągle w trakcie jej spłacania, dzięki uprzejmości wykonawcy, a jest to koszt rzędu 85 tysięcy)

- cztery okna skrajne z automatycznie uchylanymi kwaterami by można było skutecznie przewietrzać kościół oraz ich montaż

- zakup i montaż okien do części kancelaryjno- mieszkalnej

- zakup i montaż okien do zakrystii i salki katechetycznej

- odnowienie i malowanie wejścia głównego do kościoła

- zaliczka na okna na korytarz i do zakrystii ministrantów

W kończącym się roku wydatki i inwestycje wyniosły razem prawie 160000 zł.

Wykonane inwestycje i utrzymanie parafii było możliwe dzięki Waszemu zrozumieniu i ofiarności (składkom niedzielnym, składkom na fundusz remontowy i składkom inwestycyjnym w trzecie niedziele miesiąca) oraz dzięki anonimowym sponsorom, którzy wpłacili większe sumy pieniędzy.

Z całego serca Wam za to dziękuję. To świadczy o Waszej trosce o Dom Boży, który jest Waszym domem a ja w nim tylko posługuję.

 

Rok 2020 pod wzgledem zakupów i wydatków kształtował się w nastepujący sposób:

1. Zakupy:

- paramenty liturgiczne (kolumna pod figurę Pana Jezusa, figura Najświętszego Serca Pana Jezusa, odnowienie dwóch starych, zniszczonych kielichów, wino, komunikanty, kadzidło, węgielki itp) – 7500 zł

- meble do salki oświetlenie i armatura wodno- kanalizacyjna – 2700 zł

- rzutnik multimedialny do salki - 2224 zł

- armatura do toalet – 1200 zł

- zakup części węgla – 11 350 zł (drugą, znaczną część węgla otrzymaliśmy dzięki sponsorowi)

2. Inwestycje i remonty (zaplanowane i bieżące)

- znaczna część spłaty za wybudowany jeszcze w 2019 roku podjazd dla niepełnosprawnych, osób starszych i rodzin z dziećmi w wózkach ( niestety epidemia i obostrzenia dotyczące obecności wiernych w kościele nie pozwoliły nam na zgromadzenie środków na całą spłatę).

- uzupełnienie zapłaty za okna na korytarz i do zakrystii ministrantów

- kompleksowy remont salki katechetycznej, a w nim:

a) odnowienie i pomalowanie ścian,

b) zakup i instalacja nowego oświetlenia,

c) instalacja wodna- doprowadzenie wody do zlewozmywaka,

d) zakup i montaż meblościanki i armatury wodnej do aneksu kuchennego,

e) instalacja audio, zakup rzutnika multimedialnego i ekranu umożliwiającego prezentacje podczas spotkań katechetycznych i przygotowania kandydatów do bierzmowania,

- kompleksowy remont toalet ogólnodostępnych, a w nim:

a) zakup i instalacja nowej armatury wodno- kanalizacyjnej i sanitariatów

b) odnowienie i pomalowanie ścian,

c) zakup i położenie nowej glazury na ścianach,

d) zakup i montaż nowego oświetlenia,

- kompleksowy remont korytarza w domu katechetycznym, a w nim:

a) montaż nowych okien,

b) odnowienie i malowanie ścian.

- ocieplenie strychu nad częścią mieszkalną ( na strychu nie było żadnej izolacji, tylko wylewka betonowa)

W kończącym się roku wydatki i inwestycje wraz z zapłatą za wykonane prace wyniosły razem prawie 105000 zł.

Wykonane inwestycje i utrzymanie parafii było możliwe dzięki Waszemu zrozumieniu i ofiarności (składkom niedzielnym, składkom na fundusz remontowy, które są odnotowane imiennie w kartotece parafialnej , składkom inwestycyjnym w trzecie niedziele miesiąca oraz ofiarom wpływającym na konto parafialne) a także dzięki anonimowym sponsorom, którzy wpłacili większe sumy pieniędzy.

Z całego serca Wam za to dziękuję, że mimo tak trudnej sytuacji nie brakło zrozumienia i ofiarności ze strony tych, którzy znają potrzebę wspólnej troski o naszą świątynię. Niech dobry Bóg Wam za to stokrotnie wynagrodzi.