Od września 2016, zostały wykonane następujące prace:

- w pierwszej kolejności została wykonana naprawa głównego przewody kominowego, ponieważ po oględzinach rzeczoznawcy stwierdzono brak lica cegieł, szczeliny między fugami, na znacznej długości komina stwierdzono pęknięcia, które powodowały nieszczelności komina. Groziło to zadymieniem i zaczadzeniem osób przebywających w budynku. Naprawa w formie szlamowania komina kosztowała 3750 zł.

- bardzo pilną sprawą była naprawa dachu, ponieważ woda deszczowa wlewała się przez powstałe szczeliny i ubytki w poszyciu dachu do wnętrza kościoła. Wezwany do stwierdzenia stanu faktycznego fachowiec stwierdził: duże pęknięcia w blasze, brak opasek dylatacyjnych, błędy wykonawcze samego poszycia. Wszystkie te uszkodzenia zostały naprawione a koszt tej naprawy wynosił 5300zł. Trzeba dodać, że naprawa ta ma charakter doraźny to znaczy, jeśli nie nastąpią kolejne pęknięcia i uszkodzenia wystarczy ona na 2-3 lat. Należ się jednak niestety liczyć w przyszłości z koniecznością wymiany całego poszycia dachu.

- kolejną pilną sprawą była naprawa instalacji gazowej. Ulatniał się bowiem z niej gaz i groziło to niebezpieczeństwem wybuchu. Wezwane zostało pogotowie gazowe, które zażegnało niebezpieczeństwu.

- przy tej okazji został wymieniony system grzewczy wody. Zamontowany został bojler przepływowo- gazowy i wymieniona została częściowo instalacja ogrzewania. Koszt zbiornika, wykonanie naprawy i wymiana instalacji zamknęła się kosztem 11500zl.

- podczas próby uruchomienia ogrzewania okazało się, że piec centralnego ogrzewania wymaga natychmiastowej wymiany. Jak się bowiem okazało, w jego ścianie pojawiła się dziura wielkości niemal ludzkiej głowy. Piec miał już, według osób, które mnie poinformowały, 16 lat i był już bardzo wysłużony. Koszt tej inwestycji z osprzętem i montażem wyniósł 15966 zł.

- ponieważ stwierdziłem, że po deszczu zalewana jest ciągle droga procesyjna wokół kościoła, szczególnie przy wejściu głównym do budynku przy kościele i woda stoi jeszcze długo po deszczu, poprosiłem Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji- wydział dystrybucji o sprawdzenie przyczyn takiego stanu rzeczy. Mistrz do spraw sieci kanalizacyjnej stwierdził, że wody opadowe z dachu kościoła oraz z powierzchni drogi dojazdowej i chodników odprowadzane są do wewnętrznej sieci kanalizacji deszczowej. odbiornikiem wód opadowych jest system studni chłonnych (odprowadzających wodę do gruntu) rozmieszczonych na terenie posesji. Po latach eksploatacji studnie są zamulone, przewody kanalizacyjne i osadniki zanieczyszczone, co powoduje ograniczenie odbioru podczas opadów. Niestety, dopiero na wiosnę konieczne będzie dokonanie wszystkich prac z udrożnieniem instalacji.

- poza tym została zakupiona radiofonizacja bezprzewodowa, która służyć ma nagłośnieniu podczas uroczystości zewnętrznych ( 1.01. Cmentarz), Boże Ciało czy Procesja Różańcowa oraz tym podobne. Cena tego zestawu to 4854 zł.

- zakupione zostały również 2 klęczniki, które służą podczas ślubów i adoracji, a także tron pod monstrancję i oświetlenie tabernakulum. Wymienione zostały również żarówki w całym kościele na ledowe. Świecą jaśniej i są o wiele oszczędniejsze.

- naszą ostatnią w tym roku inwestycją są nowe, elektroniczne, profesjonalne organy kościelne amerykańskiej firmy Alan. Dzięki nim teraz pięknie brzmi muzyka w naszej świątyni.

 

W 2017 roku zostały poczynione następujące inwestycje:

  1. W dbałości o piękno naszej świątyni zostały zakupione:

- nowe sedilia do prezbiterium

- krzyż i świeczniki mosiężne

- nowy świecznik pod paschał i sama świeca paschalna

- figury do szopki

2. Do zakrystii w dolnym kościele i do salki ministrantów zostały zrobione szafy

3. W części mieszkalnej zostały wykonane nowe schody, ponieważ poprzednie były już na tyle zniszczone, że zagrażały bezpieczeństwu

4. Została wykonana nowa, bardziej przejrzysta strona internetowa

5. Ponieważ w dolnym kościele odprawiane są prawie przez pół roku Msze św. i nabożeństwa, należało tam wykonać system multimedialny umożliwiający pełniejsze uczestnictwo wiernych.

Zostało też zmodernizowane nagłośnienie: zakupiony został wzmacniacz oraz mikrofony.

 

W 2018 roku zostały dokonane następujące zakupy:

- wykładzina wyścielająca ławki w całym kościele– 5300 zł

- szafa pancerna do kancelarii – 1543 zł

- mikrofony bezprzewodowe – 1900 zł

Inwestycje i remonty:

- materiały budowlane potrzebne do zamurowania

i obróbki estetycznej okien w górnym i dolnym kościele,

materiały na remont zadaszenia nad głównym

wejściem do kościoła oraz wykonanie tych prac – 42700

- drzwi specjalistyczne do nowego wejścia do kościoła -

5780 zł

- okna do dolnej kaplicy – 10800 zł

 

Wszystkie te inwestycje zostały zrealizowane dzięki ofiarności parafian i sponsorów. Za wszelką pomoc składam serdeczne Bóg zapłać.