Parafialna Rada Duszpasterska stanowi, zgodnie z kan. 536 KPK, ciało doradcze, którego celem jest świadczenie pomocy proboszczowi jako własnemu pasterzowi parafii w prowadzeniu działalności duszpasterskiej na terenie parafii, na przykład:

- wspieranie inicjatyw duszpasterskich w dziedzinie życia liturgicznego, apostolstwa, dzieł pobożności i miłości,

- budowanie wśród parafian zaufania do Koscioła i tworzenie dobrego klimatu dla podejmowanych inicjatyw duszpasterskich,

- wspieranie działalności ruchów, stowarzyszeń katolickich i grup duszpasterstwa specjalnego,

- inspirowanie działalności charytatywnej.

Radzie parafialnej przewodniczy proboszcz. W skład radu wchodzą trzy grupy członków:

- z urzędu

- mianowani przez proboszcza parafii

- wybrani przez parafian.

Kadencja rady trwa 5 lat.


27.04.2017 roku ukonstytuowała się nowa Rada Duszpasterska.

Do Parafialnej Rady Duszpasterskiej weszli:

- z urzędu:

  Marek Wykręt- kościelny

  Wioleta Wykręt- katechetka

- mianowani przez proboszcza parafii:

  Ewelina Korczyk

  Ewa Mleczko

  Wojciech Kulak

  Bernadeta Janosz

- zgłoszeni przez parafian:

  Halina Staszczyk

  Wojciech Kamiński

  Mieczysław Fajferek

  Kazimierz Fajfer

  Piotr Machota

  Adrian Błasiak