Ks. Jan KOSTYRA, urodzony 24 czerwca 1879 w Rajsku, zmarł 3 listopada 1961 w Głębowicach. Proboszczem w Głębowicach był od roku 1913 - 1961.

Ks. Józef KOZIEŁ – salezjanin, urodzony 21 grudnia 1922 w Rajsku - Budy.
Śluby zakonne złożył 6 sierpnia 1947 w Kopcu k. Częstochowy. Święcenia kapłańskie przyjął 21 lutego 1954 w Krakowie. 18.04. 1954 r. odprawił w kaplicy w Rajsku Mszę św. prymicyjną. Zmarł 30 maja 1985 w Krakowie, przeżywszy 62 lata. Pochowany w Krakowie obok brata Konstantego.

Ks. Konstanty KOZIEŁ - salezjanin, doktor teologii. urodzony 13 czerwca 1927 w Rajsku - Budy, brat Józefa. Śluby zakonne złożył 15 sierpnia 1948 w Kopcu k. Częstochowy. Święcenia kapłańskie otrzymał 29 czerwca 1956 w Oświęcimiu. Dnia 15.07. 1956 r. odprawił w kaplicy w Rajsku Mszę św. prymicyjną. Profesor wyższego seminarium duchownego Towarzystwa Salezjańskiego w Krakowie. Zmarł 16 marca 1972 w Krakowie, przeżywszy 44 lata, w 15 roku kapłaństwa i 23 roku życia zakonnego.

Ks. Franciszek REMBIESA, ur. 6 lipca 1952 w Rajsku. 8 maja 1983 r. otrzymał w Krakowie święcenia kapłańskie. Obecnie jest proboszczem w Archidiecezji Krakowskiej.

Ks. Jacek WÓJCIK, ur. 19 maja 1958 w Skidziniu. Został wyświęcony na kapłana w dniu 20 maja 1984 r. w Archikatedrze Krakowskiej. W dniu 22 czerwca 1998 otrzymał z Kongregacji Kultu Bożego Stolicy Apostolskiej dyspensę od wszystkich obowiązków wynikających ze święceń prezbiteriatu.

Ks. Dariusz LEŚNIAK, urodzony 10 maja 1963 w Krakowie. Otrzymał święcenia diakonatu 1 czerwca 1990 w Olsztynie. Przyjął święcenia kapłańskie w dniu 25 maja 1991 w Olsztynie. Obecnie jest proboszczem na północy Polski.

Ks. Grzegorz OWAŻANY, ur. 1 sierpnia 1974 w Rajsku. Święcenia kapłańskie przyjął w roku 2002. Obecnie jest proboszczem w Diecezji Łuck na Ukrainie.

Ks. Wojciech ZAPIÓR, ur. 1 marca 1981 w Oświęcimiu. Przyjął święcenia kapłańskie w roku 2006. Obecnie jest proboszczem w Czechach.

 

Parafia posiada jedno powołanie zakonne żeńskie.

Siostra Anna MARUSZA, urodzona 24. 11. 1934. Do Zgromadzenia Sióstr Serafitek wstąpiła w dniu 19.03. 1960. Profesję zakonną złożyła w dniu 19. 02. 1961.
Śluby wieczyste złożyła 18. 07. 1967.