Modlitwa za zmarłych to rzecz święta i zbawienna (por. 2Mch 12,43-45)

Pogrzeb zgłaszamy w parafii zamieszkania Zmarłego. Dokumenty potrzebne do katolickiego pogrzebu:

  1. Akt zgonu z Urzędu Stanu Cywilnego,
  2. Zaświadczenie o przyjęciu Sakramentu Chorych, jeśli zgon nastąpił poza parafią, np. w szpitalu (wystawia je wtedy kapelan szpitala),
  3. Jeśli pogrzeb odbywa się poza parafią zamieszkania, parafia wystawia świadectwo religijności i zgodę na pogrzeb w innej parafii.

Najlepszym darem dla Zmarłego jest pełne uczestnictwo we Mszy św. (z przyjęciem Komunii św.).
 

CMENTARZ W RAJSKU ADMINISTRUJE Stanisław PAWLUSIAK,
zam. Grojec, Al. Kasztanowa 7, tel. 608 16 00 02, 33 842 83 05


Wyłączność w zakresie: grabarz, opłaty dzierżawne grobów, rezerwacja miejsc, wykonywanie obmurówek.

Kościelny – Marek Wykręt, tel. 518 19 24 70
Organista – Józef Obstarczyk, tel. 606 47 98 53