UROCZYSTOŚĆ PRZENAJŚWIĘTSZEJ TRÓJCY

04.06.2023

 

Wierzymy, że Bóg Ojciec posłał na świat swego Syna Jezusa Chrystusa, który umarł za nasze grzechy, zmartwychwstał i zesłał Ducha Świętego, napełniającego swą mocą cały Kościół. Nasze ziemskie życie jest pielgrzymowaniem do Boga. Głęboko wierzymy, że zakończy się chwałą uczestnictwa w wewnętrznym życiu Boga Trójjedynego.

 

1) Dziś, w niedzielę 4 czerwca, przeżywamy w naszej parafii uroczystość odpustową. Na wszystkich Mszach świętych homilie głosi Ks. Piotr Płonka, proboszcz parafii Świętego Krzyża w Mysłowicach. O godz. 11.30 będzie przewodniczył również Sumie Odpustowej. Po Mszy św. udamy się w uroczystej procesji wokół kościoła. Na tej Mszy św. będziemy przeżywać także rocznicę I Komunii świętej naszych dzieci.

 

2) W zeszłą niedzielę w naszej parafii odbyła się uroczystość Pierwszej Komunii Świętej. Chciałbym podziękować paniom katechetkom za przygotowanie dzieci do tego wyjątkowego wydarzenia w ich życiu. Dziękuję również rodzicom i opiekunom za pomoc w tym przygotowaniu i organizację samej uroczystości. Składam również podziękowanie za pieniężny dar ołtarza, który przeznaczony został na nowy trybularz (kadzielnicę), która będzie służyć podczas nabożeństw.

 

3) W środę, jak zwykle, Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy. O poprowadzenie modlitwy różańcowej przed Mszą świętą proszę Różę pani Marii Sobeckiej.

 

4) W czwartek, 8 czerwca przypada Uroczystość Bożego Ciała. Uroczysta Msza święta o godzinie 10.00 a następnie procesja Eucharystyczna będzie tym razem w Rajsku. W tym dniu kazania będzie głosił nasz rodak, ksiądz Grzegorz Oważany, a zebrane podczas Mszy świętych ofiary zostaną przeznaczone na wsparcie parafii, której jest proboszczem, w Dubnem na Ukrainie.

W imieniu własnym i wszystkich mieszkańców Rajska, którzy będą gospodarzami tej uroczystości, jeszcze raz zapraszam wszystkich parafian i gości do udziału w tym religijnym wydarzeniu. Proszę o udział poczty sztandarowe, strażaków do niesienia baldachimu, przedstawicieli braci górniczej, panie w strojach regionalnych, osoby do niesienia feretronów, dzieci w strojach komunijnych wraz z rodzicami, małe dzieci do sypania kwiatów.

Mieszkańców Rajska zachęcam by w tym dniu, w miarę możliwości przyszli do kościoła na nogach by pozostawić miejsca parkingowe dla przybywających z Wilczkowic, Skidzinia i wszystkich gości z zewnątrz.

Bardzo proszę o przygotowanie poszczególnych ołtarzy eucharystycznych:

- pierwszy, który będzie na początku ulicy Agrestowej – członkowie Róż Różańcowych,

- drugi, który będzie na końcu ulicy Agrestowej- przedstawiciele lokalnych firm z terenu Rajska,

- trzeci, który będzie na ulicy Słowiańskiej – członkowie Rady Sołeckiej,

- czwarty, który będzie również na ulicy słowiańskiej – członkowie Klub Emerytów i Rencistów z Rajska wraz z Bractwem Św. Barbary.

Już dziś z serca dziękuję wszystkim za zaangażowanie w przygotowanie tej pięknej uroczystości.

 

5) Podczas oktawy Bożego Ciała zawsze najpierw będzie procesja wokół kościoła o godz. 18.00, a następnie Msza św. Natomiast w niedzielę procesja będzie o godz. 16.30 a po niej Msza święta.

 

6) Ksiądz Biskup Ordynariusz udziela w piątek 9 czerwca 2023 roku, wszystkim wiernym przebywającym na terenie Diecezji Bielsko-Żywieckiej dyspensy od charakteru pokutnego tego dnia, w tym obowiązku wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych.

Jednocześnie zobowiązuje korzystających z dyspensy, do podjęcia dowolnej formy pokuty w innej formie (np. odmówienie dowolnej modlitwy w intencjach Ojca Świętego lub złożenie ofiary na misje, biednych lub na potrzeby uchodźców).

 

7) W sobotę, 10 czerwca będzie w naszej parafii dzień Wieczystej Adoracji. Od godziny 9.00 do 18.00 będzie wystawienie Najświętszego Sakramentu i możliwość cichej , indywidualnej adoracji. O godz. 18.00 będzie procesja w ramach oktawy Bożego Ciała i Msza święta. Już dziś zachęcam do przyjścia na osobiste spotkanie z Chrystusem Eucharystycznym w dogodnym momencie dnia.

 

8) Bardzo dziękuję parafianom ze Skidzinia, z ulicy Oświęcimskiej od numeru 22 do końca i Majowej. , którzy poczuli się w obowiązku i przyszli w zeszłym tygodniu by zadbać o naszą świątynię przed odpustem i złożyli ofiary na kwiaty i dekoracje. W tym tygodniu proszę o udział w porządkach parafian ze Skidzinia, z ulicy Solnej.

 

NIECH PAN BĘDZIE NASZĄ MOCĄ I NASZĄ RADOŚCIĄ