"Na początku stworzenia Bóg stworzył ich jako mężczyznę i kobietę: dlatego opuści człowiek ojca swego
i matkę i złączy się ze swoją żoną, i będą oboje jednym ciałem.
A tak już nie są dwoje, lecz jedno ciało. Co więc Bóg złączył,
tego człowiek niech nie rozdziela!" (Mk 10,6-9)

Narzeczeni z parafii

Narzeczeni - z których przynajmniej jedno rzeczywiście i aktualnie mieszka na terenie naszej parafii - na trzy miesiące przed zawarciem małżeństwa przedstawiają osobiście w kancelarii następujące dokumenty:

 1. Metryki chrztu do ślubu kościelnego (ważność: 6 miesięcy) z adnotacją o przyjęciu sakramentu bierzmowania.
 2. Dowody osobiste.
 3. Zaświadczenie o uczestnictwie w katechezach przedmałżeńskich.
 4. Ostatnie świadectwo z katechezy szkolnej.
 5. Dokument z Urzędu Stanu Cywilnego:
  • W przypadku ślubu konkordatowego jest to zaświadczenie stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa w 3 egzemplarzach.
  • Jeżeli ma to być tylko ślub kościelny - zaświadczenie o zawarciu kontraktu cywilnego (oryginał Odpisu Aktu Małżeństwa) z odpowiedniego USC.
 6. W przypadku wdowców - metryka śmierci współmałżonka.


Rozmowa duszpasterska z tymi Narzeczonymi odbywa się w dwóch etapach:

 1. Spisanie protokołu przedślubnego oraz wystawienie zapowiedzi, inne ustalenia szczegółowe. Spisanie protokołu zajmuje dość dużo czasu, dlatego należy umówić się wcześniej na konkretny termin .
 2. Rozmowa duszpasterska na ok. 2 tygodnie przed ślubem (gdy wszystkie dokumenty zostały złożone np. zapowiedzi, zaświadczenia o odbytym kursie przedmałżeńskim, inne brakujące w dniu spisywanie protokołu).

 

Narzeczeni spoza parafii

Zgłaszają się oni najpierw w parafii zamieszkania narzeczonej lub narzeczonego. Od Księdza Proboszcza jednej z tych parafii mogą otrzymać dokument (Licencja / Litterae dimissoriae) upoważniający naszą parafię do pobłogosławienia ich małżeństwa.

Uwagi

 • Możliwa jest wcześniejsza rezerwacja daty i godziny ślubu, którą trzeba będzie potwierdzić w odpowiednim czasie.
 • Nie gwarantujemy, iż ślub się odbędzie jeżeli minimum 2 tygodnie przed wyznaczoną datą do kancelarii nie zostanie dostarczony komplet wymaganych dokumentów (dotyczy to także Narzeczonych mieszkających poza granicami Polski).