"Choruje ktoś wśród was? Niech sprowadzi kapłanów Kościoła, by się modlili nad nim i namaścili go
olejem w imię Pana. A modlitwa pełna wiary będzie dla chorego ratunkiem i Pan go podźwignie,
a jeśliby popełnił grzechy, będą mu odpuszczone."
(Jk 5,14-15)


Chorych, z posługą sakramentalną, odwiedzamy w pierwszą sobotę miesiąca, a w nagłych przypadkach w każdym innym czasie.
Przy zgłoszeniu chorego należy określić jego stan zdrowia (zwłaszcza czy jest on w stanie przyjąć Komunię Świętą).

W domu chorego należy przygotować:

  • stół nakryty białym obrusem, krzyż, świece;
  • na stole: kropidło, woda święcona, szklanka z wodą i talerzyk z watą.


Wszyscy obecni w domu biorą udział w modlitwie.