Niedziela Dobrego Pasterza to określenie przysługujące IV Niedzieli Okresu Wielkanocnego. W tym dniu obchodzony jest coroczny Światowy Dzień Modlitw o Nowe Powołania, ustanowiony przez papieża Pawła VI 23 stycznia 1964 r. Dzień ten rozpoczyna także w Kościele w Polsce Tydzień Modlitw o Nowe Powołania Kapłańskie i Zakonne i w tym roku wypada 21 kwietnia.

więcej

Faktem, który uczynił z zastraszonych i przerażonych uczniów odważnych świadków Jezusa, było Zmartwychwstanie. Nie potrafimy dokładnie powiedzieć, jakie dla apostołów było to przeżycie. Z pewnością nie doświadczyli oni jednak złudzenia, lecz przeżyli fakt, który głęboko ich poruszył i całkowicie przemienił. Jezus Zmartwychwstały ukazał się im. Zobaczyli Go. Spotkali.

 

więcej