Niech lasy zakwitną oliwne

Śpiewajmy ludziom

pieśń nową,

Zanieśmy do swoich domów

Miłość i Dobre Słowo!

 


 

więcej

          Faktem jest, że miliony ludzi na całym świecie zapominają wogóle o istnieniu Aniołów, nie przyzywają ich, stąd spada na nich wiele nieszczęść, których mogliby uniknąć z pomocą Aniołów. Jak pisze niemiecki liturgista Jan Wagner : „Ignorancja ta powoduje zubożenie ducha ludzkiego, usypia go, wystawia na poważne niebezpieczeństwa a równocześnie pozbawia go potężnej pomocy”. Święci Aniołowie znają od nas lepiej prawa naszego organizmu, przyrody, oraz szkodliwe działania złych duchów. Stąd jako nasi pomocnicy, obrońcy i opiekunowie dani nam przez Boga z całym oddaniem i miłością chcą nam służyć, na ile im na to pozwalamy, prosimy ich i przyzywamy ich pomocy.

Dlatego:

           - proś Anioła Stróża gdy źle się czujesz aby cię oświecił co należy czynić,

           - gdy idziesz do lekarza proś jego Anioła Stróża aby dał mu odpowiednie światło,

           - gdy idziesz do duchowego lekarza Jezusa Chrystusa w sakramencie pokuty proś o światło dla spowiednika, którym on się posługuje.

Bądź świadomy, że zawsze ci towarzyszy twój kochany przyjaciel niebieski Anioł Stróż, staraj się otwierać na Jego natchnienia. Powiada święty Tomasz z Akwinu: „Aniołowie współpracują we wszystkich naszych dobrych uczynkach”, jak mówił tak wiele zawdzięczał „asystencji intelektualnej Aniołów”.

           Może warto więc czasami odmówić litanię do Anioła Stróża …..

Święty Aniele…. mój orędowniku u Boga, …… przewodniku mojej duszy, …. mój obrońco, …. mój doradco w chwilach wątpliwości, … mój stróżu w żywocie doczesnym, …. moja tarczo w godzinie śmierci.

BOŻE! KTÓRYŚ W NIEWYSŁAWIONEJ OPATRZNOŚCI RACZYŁ POSŁAĆ SWOICH ANIOŁÓW JAKO NASZYCH STRÓŻÓW, SPRAW ŁASKAWIE BYŚMY MY, POKORNIE PROSZĄCY, MIELI ZAWSZE TĘ OBRONĘ I MOGLI SIĘ CIESZYĆ ICH WIECZNĄ KOMPANIĄ.

 

więcej