W dzisiejszą niedzielę rozpoczyna się Tydzień Miłosierdzia. To w Kościele czas pogłębionej refleksji nad chrześcijańskim zaangażowaniem w życie wspólnoty. Słowami swoich pasterzy Kościół przypomina o duchowym i materialnym wymiarze tego zaangażowania. Poniżej przedstawiam treść listu księdza biskupa Wiesława Szlachetki, Przewodniczącego Komisji Charytatywnej Konferencji Episkopatu Polski.

więcej

UWAGA! NOWE OBOSTRZENIA

Od soboty , 27 marca w świątyni, podczas Mszy świętej oraz nabożeństw, może przebywać 1 osoba na 20 m2 powierzchni użytkowej kościoła- w naszym kościele 48 osób. Pierwszeństwo mają osoby, które zamówiły daną intencję mszalną oraz ich najbliżsi.

W kościele, dla bezpieczeństwa, zajmujemy tylko miejsca, które są oznaczone w widoczny sposób białą kartką.

Do kościoła wchodzimy i przebywamy w nim z zasłoniętymi ustami i nosem.

Dla tych, którzy nie będą mieli możliwości zająć wyznaczonych miejsc, z powodu większej ilości wiernych, istnieje możliwość uczestnictwa we Mszy świętej przed kościołem

( oczywiście w bezpiecznej odległości) bo dla nich będą włączone zewnętrzne głośniki.

więcej