Przeżywamy jeden z najpiękniejszych miesięcy w roku– maj. Miesiąc w sposób szczególny poświęcony Matce Bożej. Jej w tym miesiącu szczególnie możemy powierzyć nasze problemy, prośby, Jej oddać się w opiekę i podziękować za ogromne łaski, których już doznaliśmy w naszym życiu za Jej pośrednictwem.

więcej

Wyraz „litania” pochodzi od greckiego czasownika „litaneo” oznaczającego „pokornie prosić, błagać”. Chyba to jakieś prawo miłości, że kochanej osobie nadaje się wiele imion. Miłość nigdy się nie nuży w wymyślaniu wciąż nowych słów, w których mogłaby się wypowiedzieć. i chyba dlatego wszyscy zakochani w Matce Bożej modlą się tą przepiękną litanią imion....

więcej